Partners

bedankt!
Dankzij u is Resto VanHarte succesvol

Allereerst onze vrijwilligers

In 2018 hebben meer dan 5.200 vrijwilligers zich met hart en ziel ingezet om van hun Resto een succes te maken. Soms een paar dagen en soms al jaren, maar met de passie om de wereld om ons heen een stukje aangenamer te maken. Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de Resto-avonden. Zij zorgen week in, week uit voor leven in de brouwerij met verrassende driegangenmenu’s, mooi gedekte tafels, blije gezichten en betekenisvolle ontmoetingen.

Doe mee

Ben jij een organisatietalent, goed in marketing of fondsenwerving? Wil je samen koken of je misschien op een andere manier inzetten voor anderen?


Waardevolle samenwerking met het bedrijfsleven

De samenwerking met het bedrijfsleven is zeer waardevol voor Resto VanHarte. Ook in 2018 stimuleerden bedrijven hun medewerkers om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze droegen financieel bij (in totaal € 333.990) en stelden gratis hun expertise ter beschikking. Meedoen met VanHarte biedt bedrijven de mogelijkheid om hun maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk te brengen en bij te dragen aan de leefbaarheid in vele buurten.

Doe mee

Wilt u met uw bedrijf echt iets betekenen voor uw stad of wijk? Doe met ons mee.


Donateurs bedankt!

Dank aan iedereen die meedeed met onze kersthartjesactie of een andere gulle gift deed. Door een kersthartje bij ons te bestellen, bezorgde u iemand een fijne avond met diner en nieuwe ontmoetingen.

Nationale Postcode Loterij, bedankt!

Ook de komende vijf jaar ondersteunt de Postcode Loterij ons met een jaarlijkse bijdrage van € 500.000. Hier zijn we erg blij mee. De samenwerking levert niet alleen financiële middelen maar ook extra publiciteit op, waardoor meer gasten onze Resto’s weten te vinden en nieuwe verbindingen in de buurt ontstaan.

Steun van overheid en fondsen

Opnieuw konden we rekenen op de (financiële) steun van landelijke en lokale overheden (in totaal € 1.074.728) waar wij gevestigd zijn. Voor hen is de VanHarteformule een uitkomst bij het stimuleren van de participatiemaatschappij die de overheid beoogt, de bevordering van de sociale, fysieke en psychische gezondheid in de stad en in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Vermogensfondsen en institutionele fondsen droegen in 2018 samen € 483.567 bij aan de financiering van de Resto’s.