Voorwoord

Consolideren na een bevlogen jaar

In de politiek, het maatschappelijk middenveld en de media is veel aandacht voor eenzaamheid. Terecht, omdat meer dan een miljoen mensen in Nederland aangeven zich eenzaam te voelen en dit aantal eerder groeit dan daalt. Het risico op eenzaamheid en sociaal isolement zit ingebakken in onze maatschappij van vandaag de dag. Al jaren zijn we ervan overtuigd dat we zelfredzaam moeten zijn en de vrijheid moeten hebben om onze eigen individuele keuzes te maken. Begrippen als solidariteit, verdraagzaamheid en naastenliefde lijken daardoor steeds meer op de achtergrond te raken.


Gelukkig zien we een groeiend aantal landelijke en lokale burgerinitiatieven die mensen oproepen om elkaar weer de hand te reiken, naar elkaar om te kijken en de verbinding tussen mens en maatschappij te herstellen. Studenten die op stap gaan met ouderen, dorpelingen die hun eigen busdienst beginnen, sportverenigingen die hun terreinen openstellen voor de buurtbewoners en vrijwilligers die op huisbezoek gaan: het is prachtig om te zien dat we in beweging zijn gekomen.


Resto VanHarte draagt al bijna vijftien jaar bij aan het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement. Het aantal gasten dat we jaarlijks mogen ontvangen, groeit nog steeds. Toch moeten we nadrukkelijker dan voorheen alert zijn op onze financiƫle armslag. Die is in 2018 beperkter geworden. Dat geeft aanleiding om in 2019 onze bedrijfsvoering indringend in ogenschouw te nemen. Een gezond evenwicht tussen financiƫn en onze activiteiten is nodig om te kunnen blijven doen waar we goed in zijn: mensen samenbrengen en saamhorigheid kweken.


We hopen ook in 2019 op uw steun te mogen rekenen in het voortzetten van onze strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement.


Ed van Cortenberghe

Directeur/bestuurder a.i.

Krachtige vrijwilligers Starten Resto VanHarte in Noordwijkerhout

2018 in cijfers

Met o.a. wij mochten 179.238 gasten (+3%) aan onze tafels verwelkomen.

2018 van maand tot maand

Jaaroverzicht