Iedereen bedankt!

Wij bedanken alle vrijwilligers, gemeenten, fondsen, partners, bedrijven, donateurs en andere betrokkenen. Dankzij uw bijdragen hebben we weer meer gasten kunnen verwelkomen aan onze eettafels en meer ontmoetingen mogelijk gemaakt.

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht

In 2017 hebben bijna 4.800 vrijwilligers zich met hart en ziel ingezet om van hun Resto een succes te maken. Soms een paar dagen en soms al jaren, maar met de passie om de wereld om ons heen een stukje aangenamer te maken. Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de Resto-avonden. Zij zorgen week in week uit voor leven in de brouwerij met verrassende driegangenmenu’s, mooi gedekte tafels, blije gezichten en betekenisvolle ontmoetingen.

Waardevolle samenwerking met het bedrijfsleven

De samenwerking met het bedrijfsleven is zeer waardevol voor Resto VanHarte. Ook in 2017 stimuleerden bedrijven hun medewerkers om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze droegen financieel bij (in totaal € 152.132) en stelden gratis hun expertise ter beschikking. Meedoen met VanHarte biedt bedrijven de mogelijkheid om hun maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk te brengen en bij te dragen aan de leefbaarheid in vele buurten.

Steun van overheid en fondsen

Opnieuw konden we rekenen op de (financiële) steun van landelijke en lokale overheden (in totaal € 1.035.535) waar wij gevestigd zijn. Voor hen is de VanHarteformule een uitkomst bij het stimuleren van de participatiemaatschappij die de overheid beoogt, de bevordering van de sociale, fysieke en psychische gezondheid in de stad en in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Vermogensfondsen en institutionele fondsen droegen in 2017 samen € 651.811 bij aan de financiering van de Resto’s.

Donateurs, bedankt!

Resto VanHarte kon in 2017 rekenen op de steun van honderden particuliere donateurs. Dit zijn mensen die Resto VanHarte een warm hart toedragen en op eigen initiatief een donatie doen. Grotere en kleine bedragen, regelmatig of incidenteel (gemiddeld € 7), maar altijd uit het hart en dankbaar ontvangen.