Voorwoord

We nemen u nog één keer mee naar 2017

De opening van ons vijftigste Resto in Lelystad door Koningin Máxima zal ons nog lang bijblijven. Haar publieke steun aan Resto VanHarte heeft zeker bijgedragen aan de grote vlucht die onze KinderResto’s hebben genomen. We organiseren inmiddels in meer dan twintig steden op regelmatige basis KinderResto’s. Kinderen in een achterstandspositie leren hier een gezondere leefstijl aan door samen te werken, samen te koken en simpelweg plezier te hebben.

Met steun van de Nationale Postcode Loterij hebben we in twintig steden buurten een boost kunnen geven met een reeks speciale activiteiten. Meer dan 20.000 buurtbewoners hebben hieraan deelgenomen, bijna 2.000 vrijwilligers waren in touw. In het verlengde hiervan hadden we in 2017 een primeur met onze sociale foodfestivals. Neerstrijken op een picknickkleedje met goed gezelschap en lekkere hapjes en drankjes, die ook nog eens betaalbaar zijn. Laten we hopen dat dit een nieuwe trend wordt en dat steeds meer sociale eetinitiatieven aanhaken.

Het aantal gasten dat we mochten verwelkomen, nam toe met twaalf procent. Ook de ontwikkeling van het aantal Resto’s in het land zette door – we zijn inmiddels op 59 locaties in het land actief. Dit konden wij alleen realiseren doordat betrokken buurtbewoners als vrijwilliger steeds meer verantwoordelijkheden zijn gaan dragen voor de organisatie van het Resto.

We kunnen inmiddels terugvallen op dertien jaar ervaring in het activeren van buurten en het terugdringen van sociaal isolement. We hebben een hechte band opgebouwd met gelijkgestemde maatschappelijke partners, bedrijven en buurtinitiatieven. Voor hun steun zijn we hen zeer erkentelijk.

Ten slotte een dankwoord aan onze vrijwilligers. Jullie maken van elke Resto-avond weer een feestje en steken met jullie enthousiasme, bevlogenheid en vakmanschap buurtgenoten aan om hetzelfde te doen. Zo worden buurten steeds socialer, mooier en hechter en bannen we eenzaamheid uit. En dat alles door mensen samen te brengen rondom de eettafel. Hét recept voor een betere buurt.

Rob Kars

Directeur/bestuurder Resto VanHarte


Meer weten over wat Rob bezig houdt?