Partners

Bedankt! Dankzij u is Resto VanHarte succesvol

Allereerst onze vrijwilligers

In 2019 zette een vaste kern van ruim 600 vrijwilligers zich met hart en ziel in om van hun Resto een succes te maken. Zij zorgden week in, week uit voor verrassende driegangenmenu’s, mooi gedekte tafels, blije gezichten en betekenisvolle ontmoetingen. Ook hielpen ruim 500 bedrijfsvrijwilligers mee bij Resto VanHarte om zo een bijdrage te leveren aan de buurt. Daar zijn we natuurlijk onzettend blij mee!

Doe mee

Wil je samen koken of je misschien op een andere manier inzetten voor anderen? Word vrijwilliger!

Waardevolle samenwerking met het bedrijfsleven

De samenwerking met het bedrijfsleven is zeer waardevol voor Resto VanHarte. Ook in 2019 droegen bedrijven financieel bij (in totaal € 200.000) en stelden gratis hun expertise ter beschikking. Meedoen met VanHarte biedt bedrijven de mogelijkheid om hun maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk te brengen en bij te dragen aan de leefbaarheid in vele buurten.

Doe mee

Wilt u met uw bedrijf echt iets betekenen voor uw stad of wijk? Doe met ons mee.


Donateurs bedankt!

Dank aan iedereen die meedeed met onze kersthartjesactie of een andere gulle gift deed. Door een kersthartje bij ons te bestellen, bezorgde u iemand een fijne avond met diner en nieuwe ontmoetingen.

Nationale Postcode Loterij, bedankt!

Ook in 2019 steunde de Postcode Loterij ons met een jaarlijkse bijdrage van €500.000. Daarnaast ontvingen we een extra steunbedrag van €300.000. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. De samenwerking levert niet alleen financiële middelen maar ook extra publiciteit op, waardoor meer gasten onze Resto’s weten te vinden en nieuwe verbindingen in de buurt ontstaan.

Steun van overheid en fondsen

Opnieuw konden we rekenen op de (financiële) steun van landelijke en lokale overheden (in totaal € 1.298.351) waar wij gevestigd zijn. Voor hen is de VanHarte formule een uitkomst bij het stimuleren van de participatiemaatschappij die de overheid beoogt, de bevordering van de sociale, fysieke en psychische gezondheid in de stad en in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Vermogensfondsen en institutionele fondsen droegen in 2019 samen €473.991 bij aan de financiering van de Resto’s.