Voorwoord

Vanuit solide fundament vol vertrouwen naar de toekomst

Welkom! In dit magazine nemen we u nog één keer mee naar het jaar 2019. Het voelt wat vreemd om in dit voorwoord terug te blikken op een jaar waarin ik nog geen deel uitmaakte van de VanHartefamilie. Toen ik in het najaar van 2019 besloot te solliciteren naar de functie van bestuurder, kende ik Resto VanHarte alleen van naam en reputatie. En van de keren dat ik ter oriëntatie in verschillende Resto’s ben aangeschoven om van dichtbij mee te maken wat de VanHarte-formule bij mensen teweegbrengt. Ik wist zeker dat ik me voor deze club wilde gaan inzetten en heb daar nog geen moment spijt van gehad. Ik leerde Resto VanHarte kennen op een moment waarop de organisatie zich in een cruciale fase van haar bestaan bevond. Nauwelijks bekomen van de schrik dat de stichting er financieel veel slechter voor stond dan gedacht, moesten de Restoteams en het VanHarte Centrum flinke offers brengen om er financieel weer bovenop te komen. Het herstelplan van de Raad van Toezicht en interim-bestuurder dat hier leidend in was, leverde al snel de eerste resultaten. Medewerkers en vrijwilligers hebben in 2019 alles op alles gezet om de basis van Resto VanHarte weer op orde te brengen. Dat dit is gelukt, hebben we vooral te danken aan het vertrouwen dat vijf zeer betrokken fondsen in ons stellen. Met de steun van de Nationale Postcode Loterij, VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting Dioraphte en Stichting RCOAK hebben we de stichting financieel weer op orde gebracht en zijn we waar we nu zijn. Dát we er zijn, daar zijn we hen zeer erkentelijk voor. Vanuit een solide fundament kunnen we onze strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement voortzetten en buurten sterker maken. We hopen hierbij ook in 2020 op uw steun te mogen rekenen. Polle Janssens Directeur/bestuurder

Nieuwe Bazen

Met een traineeship worden jongvolwassenen opgeleid tot sociaal ondernemer

2019 in cijfers

Een overzicht met o.a. hoeveel gasten wij mochten verwelkomen. En hoe heeft Resto VanHarte invloed gehad op hun leven

2019 van maand tot maand

Jaaroverzicht van bijzondere activiteiten bij Resto VanHarte